בסיעתא דשמיא


מאמרים

ספר בגדי תפארתך / בקודש פנימה
ספר בגדי תפארתך
ביאור מקום השוק ואורך השמלהיסודות רבים בהלכות הלבוש היהודי, בצירוף הרבה עניינים הנוגעים מאוד למעשה בדברים אשר מעטים מודעים אליהם – והכל בלימוד בהיר ומקיף מתוך הש"ס והפוסקים. ביאור מקום השוק. אורך המלבושים. דין טפח באשה ערוה והמסתעף (דיני ברכות ועוד). חומרת שוק משיער.  איסור בגד צמוד. ערוה בעששית. מסורת הלבוש. צניעות הקטנות. מלא כל הארץ כבודו. חוקות הגויים. דת משה ויהודית ועוד מכתבים חדשים מהגר"ח קניבסקי שליט"א. בצירוף קונטרס "ירך גבור" בעניין יסודות קבלת הלכה.
להזמנת הספר חייגו - 02-6222781
במבצע - מחיר זיכוי הרבים - 20  בלבד!  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל