בסיעתא דשמיא


מאמרים

אומץ הלב של גברת דויטש / מאת  - נ. שורשי
בסמטאות בני ברק הצרות מהכיל
צועדת גברת דויטש
ועל ידיה אין צמיד ועגיל
ולה מטפחת מכסה את הראש

היא נשאה בשעה טובה ומוצלחת
לאיש דחיל חטאים
ושניהם סיכמו שתלבש מטפחת
להישמר ממראות נגעים

והנה היא פוגשת בסמטה צרה
את חברותיה מהסמינר
את חני רבקי לאה ודבורה
מזל אביבה והדר

ולרגע חשש עובר בתוכה
מה תהיה התגובה
וכפי ששיערה נעשתה שם צווחה
והצחוק פרץ ובא

''בנות ראינה את גברת דויטש
שק יש על ראשה''
והיא זוכרת שעליה אין ליבוש
מפני מלעיגה מרוששה

והחברות ממשיכות לצחוק ולחייך
''היכן הפאה הצהובה''
וגברת דויטש מתחילה לכחכך
ומנסה לאמץ את ליבה

לא היא, לא גברת דויטש
תיכנע ללעג החולף
את תורת אמה היא לא תיטוש
ולא תנסה לסלף

היא נזכרת עכשיו בסבתא שרה
איך הייתה צדיקה וצנועה
ולא וויתרה על חוט השערה
גם בימים של שואה

והיא ממשיכה לצעוד בסמטה שם
ומותירה את הלעג מאחור
ומקדשת את ה' בעיני בנות העם
וזורעת בליבן אור

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל