בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר

שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
אני רוצה להתחזק בצניעות וקשה לי. מה עושים כדי להצליח?
 
תשובה:
העצה הבדוקה והיעילה ע"מ להתחזק בצניעות היא לפעול בשלושה מישורים: א.לימוד ב.תפילה ג.השפעה חיובית.
א.      לימוד - אכן זו היא עצת גדולי הדור שחתמו על קול קורא בו כתבו בזו הלשון: "הניסיון הוכיח, שאי אפשר להנצל ממכשול זה בכל יום ויום ללא לימוד קבוע, מפורט ויסודי של הלכות הצניעות בלבוש ובהנהגה, ובמיוחד בדור זה, בו טומאת הרחוב משכיחה ומערערת את יסודות הצניעות, נחיצות הלימוד גדולה מאוד. על כן, הננו קוראים לבנות ישראל, שכל אחת תראה לקבוע לימוד קבוע בהלכות והנהגות הצניעות, וכידוע לימוד הלכות בדברים שהיצר מכשיל בהם, נותן כח לעמוד בנסיון, ולקיים את המצוה כראוי". וכפי שראיתי באופן מוחשי, נשים ונערות שקראו את הספר "תבורך מנשים" סיפרו לי שקיבלו אהבה גדולה למצות הצניעות אע"פ שלא אהבו אותה קודם. מתוך שהן למדות את הסוגיות ההלכתיות וכשהן מבינות את הטעם לקיום המצוה, מעלתה וחשיבותה, הן מקבלות שמחה והתרוממות רוח.
 
ב.      תפילה - התפילה בכוחה לשנות את הטבע. שאי תפילה לבורא עולם שיתן לך את הכח לעמוד בניסיונות, שיעזור לנו לא להחטיא את הרבים, שיתן בנו יצר טוב לכוף את היצר הרע הדוחק בנו לרצות להתקשט ולהתייפות ברשות הרבים, שנתחזק באמונה שהחן מאיתו יתברך ושיתן לנו חן רק בעיניי בעלינו ולא בעיני זרים, שלא נמשך אחרי חברה רעה ורצונות רעים. ויש תפילה קצרה במסכת סוטה שנוהגות בנות ישראל צדקניות לשאת טרם כל יציאה מהבית: "ריבונו של עולם, בראת גן עדן ובראת גיהנם, בראת צדיקים ובראת רשעים, יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי בני אדם".
 
ג.       השפעה חיובית - משמעותה יצירת סביבה חברתית חיובית, לפי שטבע האדם "להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו" (רמב"ם).  על כן יש להתרחק מגורמי השפעה שליליים כגון: חברה רעה, כלי תקשורת, אינטרנט ובפרט רשתות חברתיות, מדריכות, מורות וחברות שאינן צנועות, צפייה בסרטים, שוטטות בקניונים וכו'. גורמי השפעה אלה מקררים ברוחניות יותר מכל דבר אחר.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל