בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
האם מותר לנשואה לשים בפורים פאה צבעונית, שרואים שזאת פאה? ומה המגבלות בתחפושות?

תשובה:
בבית פנימה, על יד הבעל והילדים, אין איסור להתקשט בפאה, (לרוב הדעות, וזאת רק בפאות הסינטטיות הזולות של פורים, שאין בהן חשש לתערובת שער שמקורו בתקרובת-עבודה-זרה). ואדרבא, לעיתים מצוה להתקשט בבית לכבוד הבעל (אם-כי לפי חלק מהפוסקים אסור לבעל לומר דברים שבקדושה כנגד אשתו בפאה). אולם אם מגיע אורח, או מחוץ לבית, אסור.

יש להדגיש כי אין מצוה להתחפש בפורים, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. אולם מִצְוַת הצניעות היא מדאורייתא והיא חלה עלינו בכל רגע ובכל עת, כולל בפורים.


הטעם לאיסור פרוע-ראש אינו קשור לכך אם מבינים שזאת פאה או לא, אלא,
"איסור גילוי הראש של נשים נשואות ברשות-הרבים איננו אלא משום פריצות דגברי" (תרומת הדשן). כלומר, האיסור הוא הַהִתְיַפּוּת שבשער. הזוהר הקדוש (נשא קכה ב) מקלל נמרצות את האשה שמגלה אפילו מקצת משערות ראשה ואפילו בביתה. וזו לשון הזוה"ק: "וְאִתְּתָא דַּאֲפִיקַת מִשְֹעֲרָה דְרֵישָׁהּ לְבַר לְאִתְתַּקְּנָא בֵּיהּ". תרגום 'המתוק מדבש': "ואשה המוציאה משערות ראשה לחוץ לְהִתְיַפּוֹת ולהתקשט בהם".

ולפי שטעם האיסור הינו הַהִתְיַפּוּת בשער ברשות-הרבים, אין זה משנה אם מבינים שזו פאה או לא. אפילו אם השער צבעוני. ואדרבא, בשער צבעוני חל עליה בנוסף, גם איסור 'בגדי צבעונין', כפי שנפסק להלכה בשולחן ערוך
(אה"ע כא, א).

ואם היא בצבע אדום, עוברת גם על הלאו: "ובחוקותיהם לא תלכו", האיסור ללבוש בגד אדום. ואיסור זה חל על כל מיני האדום, כגון: בורדו, סגול, וורוד או כתום
(כמבואר בספר 'הצניעות והישועה', ובספר 'כתר הצניעות').

וזה אחד מהדברים שאם עשתה האשה "עוברת על דת יהודית"
(רמב"ם) והוא: "טווה ורד כנגד פניה" (כתובות עב:). ומבארים הראשונים (תוספות) על הגמרא: "טווה ורד, צמר אדום היא טווה, שיפול על פניה מזהרוריתו, וזהו עזות מצח ופריצות". ואם עשתה כך, בעלה יכול לגרשה מבלי לשלם לה את כתוּבתה. וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך (אה"ע קט"ו, ד). כלומר, אפילו להחזיק חפץ אדום מול הפנים, כדי שיאדימו הפנים מאדמימותו של החפץ, זו פריצות. קל וחומר אם צובעת את פניה בסומק או בכל איפור אחר.

גם הילדות צריכות להתחפש בצניעות, ללא צביעת הפנים, בבגדים ארוכים ורחבים, לא מכנסיים, ולא תחפושות שלא משפיעות טוב על הנפש, כגון נמר, שהינו חיית טרף, וחברבורותיו סמל לפריצות ולעזות. בעוונותינו הרבים, אף לפני פורים, נפלו בנות ישראל למלכודת השטן, לאפנת בגדים מנומרים, ושכחו שלא לכך התכוונו חז"ל כשאמרו הוי עז כנמר, לעשות רצון אביך שבשמים, ולא ח"ו, לעשות רצון מעצבי האופנה.


פורים שמח וצנוע!

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל