בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
מה הסוד לשלום-הבית של הנשים הצנועות?

תשובה:

יפה שאלת, והתשובה בגוף השאלה: הסוד והיסוד לשלום-הבית הוא הצניעות.
לא יתכן שלום-בית אמיתי ללא השראת שכינה בבית. אומרת הגמרא (סוטה מז.) ששלושה מיני חן נותן ה' יתברך לבני האדם ואחד מהם הוא: "חן אשה על בעלה", ופירש רש"י: "חן אשה תמיד על בעלה, ואפילו היא מכוערת, נושאת חן בעיניו".

אסתר המלכה, היתה היחידה מכל המועמדות למלכות, שלא התקשטה כלל, ואף על פי שהיתה ירקרוקת כהדס, נשאה חן בעיני המלך, לפי שמשך עליה הקב"ה חוט של חסד.


כתוב
(סוטה, יז.): "איש ואשה זכו שכינה ביניהן, לא זכו אש אוֹכַלְתָּן". ובפרקי דרבי אליעזר (פרק יב) מבואר: "וּמִשֶׁבָּנָה לו עזר אשה, נקרא שמו איש והיא אשה, מה עשה הקב"ה? נתן ביניהם י"ה אם הולכים בדרכיי ושומרים מצוותיי, הרי שמי נתון ביניהם, ואם לאו, הריני נוטל את שמי מביניהם והם נעשים אש ואש, והאש אוכלת אש שנאמר: כִּי אֵשׁ הִיא עַד אֲבַדּוֹן תֹּאכֵל (איוב לא יב)".

ופירש רש"י
(סוטה, יז.): "זכו: ללכת בדרך ישרה, שלא יהא הוא נואף ולא היא נואפת. שכינה ביניהם: שהרי חלק את שמו ושיכנו ביניהן, יו"ד באיש וה"י באשה. לא זכו אש אוכלתן: שהקב"ה מסלק שמו מביניהן ונמצאו אש ואש".

זכו מלשון זך, נקי. האשה שמתקשטת ברשות הרבים, גורמת
לאחרים להביט ביופיה, ועל ידי כך גורמת להפרת שלום ביתם. על-כן, מידה כנגד מידה ימדדו לה להפר את שלום ביתה.

והדבר פשוט
שאין כוונת רש"י למשמעות הבוטה של הדבר, כי את זה הגמרא לא צריכה להשמיע לנו, אלא הכוונה על הדקויות שבעניין, שכאשר הגבר שומר עיניים והאשה הולכת בצניעות, באופן זה, הקב"ה משרה שכינתו ביניהם, והם זוכים לשלום-בית אמיתי.

כשהאשה הולכת בצניעות, או אז ימשך עליה חוט של חסד ויחול עליה "חן אשה על בעלה". וזו היא אכן אחת מההבטחות שמבטיח הזוהר הקדוש
(פרשת נשא קכה ע"ב) לאשה הצנועה: "שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל".

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל