בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
ראיתי בחדר טיפולים בביתה של קוסמטיקאית חרדית עם מטפחת, פוסטר של דוגמנית מאד לא צנועה. התלבטתי אם להעיר לה מכיון שכנראה מגיעות לשם רק נשים.

תשובה:

גם אם נכון הדבר, ששום גבר לעולם לא ייחשף לתמונה הזאת, הדבר חמור ביותר מכמה טעמים.
בראש ובראשונה, ההסתכלות בתמונה כזאת, ללא ספק משפיעה לרעה על הנפש, ומחדירה קרירות בצניעות וביראת השמים של בת ישראל. בנוסף, עלולה לגרום לה לרצות להידמות לאותה אחת שתולים את תמונתה, אשר כל תכליתה שקר החן והבל היופי הגשמי, ומייצגת את היפך המידות שהולמות בת ישראל כשרה. בכך גורמת הקוסמטיקאית לקלקל את הבושה והצניעות, שהיא אחד מיסודותיהם של בני ישראל, שהם בישנים, רחמנים וגומלי חסדים. וכן אמרו חז"ל (נדרים כ.): "ומי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני". ומכשילה בהסתכלות בדמות רשע, ככתוב בגמרא (מגילה כח.): "אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע".

יתר על כן, גורמת לסילוק שכינה מביתה, כי בכל מקום שיש בו ערות דבר, אין שכינה שורה, ככתוב: "ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך"
(דברים כג, טו).

בנוסף עוברת גם על חילול ה', שרואים "חרדית" תולה כאלה תמונות תועבה, השנואות על ה' יתברך, שאלוקינו שונא זימה הוא
(סנהדרין צג.). ומה בדיוק מסמלת המטפחת שעל ראשה? שרק אין יראת אלוקים במקום הזה...

יתרה מכך, אם המצולמת גויה, יש לעניות דעתי חשש לאיסור נוסף. הלא כתב רבינו יונה בספר שערי תשובה
(שער שלישי נז): "ולא תחנם (דברים ז, ב) פירשו רבותינו זיכרונם לברכה (ע"ז כ.) לא תיתן להם חן, שאסור לאדם לומר, כמה נאה גוי זה", ובוודאי אם תולה תמונתה, מפגינה בכך הערכה ליופייה, או לכל הפחות מראה שנותנת חשיבות כלשהי לדבר הבזוי שמקורו בחוקות הגויים.

וקשה לי להאמין שבמציאות, לעולם לא יראה את התמונה אף גבר. מספיק שגבר אחד רואה את התמונה, עוברת על החטאת הרבים, ועל
זה אמרו חז"ל: "שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו, שההורגו הורגו בעולם הזה והמחטיאו מוציאו מן העולם הזה ומן העולם הבא" (רש"י בפירוש על דברים כג, ט) ו"הרהורי עבירה קשו מעבירה" (יומא כט.). ומחטיאי הרבים אין להם חלק לעולם הבא (רמב"ם הלכות תשובה פרק ג').

וכתב הגר”א נבנצל שליט"א
(קונטרס ההנהגות, מח"ו כט): "אדם הנמצא בחדר עם תמונות לא צנועות, מותר לו להורידן בלי קבלת רשות מבעלי התמונה".

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל