בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
קראנו את השו"ת שלך בחוברת שמע ישראל לגבי בובו.
אין לנו מושג מהיכן מצאת כזה פסק הלכה.
ברשותך נראה אותו לרבנים מוסמכים ופוסקי הלכה.
מתוך הנכתב אין לך שום מקור וזאת דעתך האישית והבנתך הבלעדית.
חשובה לנו תגובתך לפני שנפרסם את הדבר.

תשובה:
בעוונותינו הרבים, נשים רבות חושבות שאם הן מכסות ראשן במטפחת, הן יוצאות ידי חובת איסור פרוע ראש, וחושבות שמותר להתקשט ברה"ר בכל מטפחת שהיא, לרבות במטפחות יפות ומושכות עין, בצבעים נוצצים, צבעוניים, מקושטות בפרחים ומוגבהות על ידי בובו.

אולם הנביא ישעיהו (פרק ג' פסוקים טז-כד) מגנה את כל מיני ההתקשטויות, ובהם גם את המטפחות היפות, כפי שמבאר רש"י את המילה "שְּׁבִיסִים" (פסוק יח): "מיני שבכה לתכשיטי הראש", וכן פירש המצודת ציון. ובמצודת דוד כתב: "רצה לומר לא יתקשטו עוד בתכשיטי פאר כמאז". ומסיים במילים: "כִּי תַחַת יֹפִי" (פסוק כד)  ופירש המצודת דוד: "כי כן ראוי והגון להם, במקום שהיו מייפות את עצמן", ופירש"י: "כי זאת הוגנת להיות להם תחת יופי שהיו משתחצות בו", וזה מתייחס למכות ולעונשים שמתאר הנביא שם, בגין ההתייפות של הנשים ברה"ר, מכיוון שמטרת כיסוי הראש הינה לשם צניעות ולא לשם התקשטות ואכמ"ל.

ונתמקד בטענה שכביכול פסקתי פסק הלכה בעניין הבובו.


יש לדייק בנוסח תשובתי במילים: "ככל הנראה" ו-"נראה לומר", שלא מדובר כאן ב-"פסק הלכה" שלטענתכם פסקתי, אלא במסקנה המתבקשת מדברי הנביא ומפירושו של רש"י: "שיראו גסות וטפופות",
[פירוש המילה טפופות הוא: מוגבהות, "לשון דבר צף על גבי חבירו" (רש"י שם), וכן עפ"י הגמרא (יומא מח.) "מלא חפניו שאמרו לא מחוקות ולא גדושות אלא טפופות תנן התם נשפך הדם על הרצפה", ופירש"י: "טפופות. לשון דבר צף בגובה מעט", ובמעם לעז על הנביא כתב שהלכו בנעליים שמגביהות אותן].
וזהו בדיוק האפקט אותו יוצר הבובו, שגורם למראה של שערות גסות ומוגבהות, ומי הוא זה שהיצר יסמא עיניו עד כדי כך שיכחיש זאת?!

ואציין שלא הייתה כוונתי בתשובתי לספוג דק, שמשתמשות בו נשים קירחות כדי להראות בעלות שער, אלא לבובו המגושם והגס.


וכי יעלה על הדעת שרבנים מוסמכים ופוסקי הלכות בדורנו יחלקו על דברי הנביא
, שקיבל נבואתו מאת ה', או על רש"י הקדוש או על יונתן בן עוזיאל?! ולא באתי אלא להביא את דבריהם כלשונם.

ברור לכל בר דעת, ולכל מי שיראת ה' נוגעת ללבו ואינו נגוע בדבר, שהבובו הינו אביזר אפנה שלא הומצא לצורך תוספת צניעות, אלא כל מטרתו היא לצורך התקשטות ומשיכת תשומת לב.


והלא הנביא גינה את כל מיני ההתקשטויות ברה"ר, שגרמו לחורבן הבית ושגורמים גם לעיכוב הגאולה.


ובחסדי הי"ת, נשים רבות, החפצות לעשות רצונו יתברך, שמעו את הדברים מפי, או קראו בספר "תבורך מנשים" והבינו היטב מתוך המקורות שהבאתי, שהבובו יוצר בדיוק את אותו אפקט "שיראו גסות וטפופות" עליו מדבר הנביא, וקיבלו את הדברים והסירו את הבובו.


וגם מבלי שום מקור
, כל אשה כנה תודה, שהסיבה שהיא מניחה את הבובו תחת המטפחת, היא כדי להתייפות ולהתבלט. אחרת לא היתה קונה לעצמה בובו. ומי שרוצה שהמטפחת לא תחליק יכולה לשים סרט קטיפה ללא כרית ספוג.

וראו עוד תשובתו של הגר"י רצאבי שליט"א באתר
יד מהרי"ץ.
וכן תגובת הרב יניב עסיס שליט"א.
 
נשים המעוניינות להאזין לשיעור מחזק בנושא נבואת ישעיה והכנה לגאולה,
יכולות להאזין בטל' מס' 077-313-8014, שלוחה 661. לנשים בלבד.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל