בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
איזה איסור יותר חמור, ללכת עם פאה או בלי כיסוי ראש בכלל?

תשובה:
לאיסור פרוע ראש יש שני טעמים. האחד משום צניעות, והשני משום 'שער באשה ערוה', והוא לעניין ברכות של הבעל כנגד אשתו.

לפי רוב הדעות, הפאה של ימינו אינה מועילה לעניין זה של 'שער באשה ערוה', ולפיכך כל הברכות שיברך הבעל כנגד אשתו בפאה, תהיינה ברכות לבטלה. לפי כמה דעות, הפאה כן מועילה לעניין זה.

לפי הטעם הראשון, והוא איסור ההתנאות שבשער, כפי שהוכחנו בשו"תים הקודמים, לא רק שלא מועילה הפאה, אלא בדרך כלל אפילו גרועה יותר, משום שהפאות בזמננו, בדרך כלל עשויות משער טבעי, וגם השער הסינטטי דומה לשער טבעי, ולכן, לא רק שאינן מכסות את הנוי של השער, שחייבת האשה להסתיר, אלא אף מייפות אותה ביותר.

ונמצא שגורמות לאנשים רבים להיכשל בהן בהרהורי עבירה באשת איש. וזהו אחד מ-ג' העבירות אותן מונה הנביא ישעיהו, שגרמו לחורבן הבית (יומא ט: ע"ש).

בנוסף על כך, עוברות בד"כ על עוון חמור נוסף, שאף הוא מ-ג' העבירות שגרמו לחורבן הבית, שהוא תקרובת עבודה זרה.

מכיוון שהוכח ממקורות רבים, שברוב הפאות שבזמננו, אפילו אלה המוגדרות על ידי הפאניות 'קאסטם ארופאי', מעורבות בהן שערות שמקורן בהודו מתקרובת עבודה זרה.
והוכח שגם בפאות הנושאות אישור רבנים על מקור השער, שהוא כביכול מאירופה, גם בהן יש תערובת של שער הודי, שמקורו מתקרובת עבודה זרה. השער עובר עיבוד כימי, והתערובת של השער ההודי והארופאי ביחד, משביחה את השער ומעמידה אותו. הגר"מ שטרנבוך שליט"א חקר את הנושא, וכמו כן, פאניות לשעבר, שהשכילו לעשות תשובה ולעבור למטפחות, מעידות בימינו כחלק מתשובת המשקל שלהן, שאין אף פיקוח על מקור השער, והרבנים נותני ההכשרים, לא מפקחים בפועל על תהליך היצור, לא יודעים בעצמם מה מקור השער, ורק מגיעים אחת לתקופה כדי לגבות תשלום עבור התעודה.

והלכה היא שבתקרובת עבודה זרה אין ביטול אפילו באחוז קטן, וכמו כן, אין לתקרובת עבודה זרה ביטול עולמי, לפיכך, כמעט כל אשה שמכניסה לביתה פאה, עוברת על האיסור "ולא תביא תועבה אל ביתך", ומכניסה לביתה תקרובת עבודה זרה, שחמור יותר מעבודה זרה עצמה.

היבט נוסף להעדפת גילוי ראש על פאה הוא, שכאשר אשה הולכת בגילוי ראש, היא מבינה שהיא עוברת עבירה, ולכן יש לה סיכוי גדול יותר לחזור בתשובה ולכסות את ראשה בכיסוי ראש, לעמת האשה עם הפאה, שחושבת שהיא כבר מקיימת את המצוה, ולא די בכך שהפכה את העבירה למצוה, היא עוד מושפעת טומאה על נפשה מתקרובת הע"ז שבה. וכמו כן גורמת בכך חילול ה' שעושה חוכא ואטלולא ממצות כיסוי הראש.

ויש עוד טעם מרכזי, והוא שכשאשה הולכת בגילוי ראש, אף אחת לא תלמד ממנה, אבל כשהיא הולכת בפאה, היא שותפה לשקר שכביכול אפשר לכסות ראש בפאה, והיא מחטיאה את אלו שלמדות ממנה.

לשיעור מפורט בנושא זה ניתן להאזין בטל' 077-313-8014 שלוחה 662. לנשים בלבד.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל