בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
אופנת הבגדים המנומרים ממשיכה, ואני מתפלאת כיצד נשים חרדיות לובשות נמר. שמעתי מרבנית אחת שאסור רק נמר בגווני שחור לבן וחום. מה דעת הרבנית?

תשובה:
ראשית יש לדעת, שהדברים שאני כותבת, אינם רק דעתי האישית, אלא זו היא דעת התורה הצרופה, ואני סומכת דבריי על המקורות. מכיוון שהשו"ת כאן מוגבל בארכו, הדברים נכתבים בקיצור נמרץ, אך יש לכל דבר מקורות רבים נוספים, שניתן לקרוא בהרחבה בספר "תבורך מנשים", אשר קיבל את הסכמותיהם של גדולי הדור, שחלקם אף הגיהו אותו ביסודיות. יש גם רבנים הלומדים ומלמדים מתוך ספר זה, ויש רבנים שאומרים שהוא ספר חובה בכל בית.

עפ"י ההלכה (שו"ע יו"ד סימן קעח) "אין הולכין בחוקות העובדי כוכבים, ולא ילבש מלבוש וכו' שנהגו בו העובדי כוכבים לשם פריצות". ברחבי העולם ידוע לכל, שהבגד המנומר משמש עבורם סמל לזימה ולפריצות. לכן אשה המודעת לכך, משתמשת בסמל זה כדי לשדר לסביבתה כוונות זדון וזימה.

בעוונותינו הרבים חדרה אופנה זו גם למחנה החרדים. זאת משום שהחרדיות השמורות אינן מודעות לעניין זה. לפיכך, אשה הלובשת בגד מנומר עוברת בכך על איסור דאורייתא "ובחוקותיהם לא תלכו" (ויקרא יח, ג), ובנוסף לכך גם משדרת לסביבתה בשגגה, סמלים שאינם הולמים בת ישראל צנועה.

לא רק הגוונים הללו שציינת מסמלים את המשמעות הנלוזה הלז, אלא כל דוגמא הדומה לחברבורות הנמר בכל גוון שהוא.

בנוסף על כך, עוברות הנשים הלובשות מנומר, גם על האיסור ללבוש בגדי צבעונין ברשות הרבים (שלחן ערוך אה"ע סימן כא, ס"א). והזהירו הפוסקים, בעל ה'יערות דבש', 'אורחות צדיקים' ועוד, שאשה היוצאת בבגדי צבעונין מחטיאה את הרבים.

כידוע לכל, האפנה משתנה מעונה לעונה, אך כאן, באופן יוצא מן הכלל, משחקת ליצר הרע השעה, ודוקא המנומר, נשאר באופנה כבר כמה שנים. יש לדעת שהלבוש משפיע גם על נפש האדם, ובגד שעשוי מבד הדומה לנמר, שהינו חיית טרף וסמל לעזות וחוצפה, משפיע עזות וחוצפה על נפשה של הלובשת, ומקרר אותה בצניעות גם באופן הרוחני.

ולא לכך התכוונו חז"ל במאמרם "הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים" (אבות פרק ה משנה כ).

יהי רצון שנזכה להיות עזים כנמר לעשות רצון אבינו שבשמים, ולא להיות חלילה עזות כנמר לעשות רצון מעצבי האפנה הגויים.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל