בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
אני ברוחניות שואפת מעלה וב"ה מתעלה כל הזמן, אך לצערי בעלי כל הזמן עושה חשבון מה יגידו עליו אנשים, אני רוצה להתלבש הכי צנוע ובעלי מפחד ממה שאומרים לו כל מיני אנשים במשפחה ובעבודה שלו. האם מותר לי לרדת בצניעות ולהקשיב לבעלי?

תשובה:
זה נושא מאד רגיש ועדין ונוגע לזוגות רבים. מתי יש להקשיב לבעל ולהתמתן ומתי אין להקשיב לבעל.

אומרת התורה (ויקרא יט ג) "אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ, וְאֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ, אֲנִי ה' אֱלֹקֵיכֶם", ופירש רש"י: "סָמַךְ שמירת שבת למורא אב, לומר אף-על-פי שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך חלל את השבת, אל תשמע לו וכן בשאר כל המצות... (יבמות ה) אתה ואביך חייבים בכבודי, לפיכך לא תשמע לו לבטל את דברי". מכאן שאפילו שאנחנו מחוייבים בכיבוד הורים, אסור לנו לעבור על אחת ממצוות התורה בכדי לכבדם, מכיוון שאנחנו חייבים בראש ובראשונה בכבוד ה' יתברך.

נראה לעניות דעתי שגם אם מדובר בכבוד הבעל, כבוד שמים קודם, ואסור לאשה לצאת מביתה בבגד ובאופן שאסור על פי ההלכה, מפני שהיא מחטיאה בכך את הרבים, ועוברת בכל רגע ורגע על איסורים חמורים מדאורייתא. וגם הבעל שמבקש זאת מאשתו, מחטיא אותה להחטיא את הרבים והוא ענוש יענש על כך.

אולם אם האשה רוצה להדר בצניעות בדברים שאינם חובה מעיקר הדין, ודבר זה מפריע לבעלה, מכיוון שהוא עדיין לא זכה להגיע למעלה זו, אל לה לפגוע בשלום הבית בשל כך, ואשה כשרה עושה רצון בעלה כפשוטו.

הדרך של האשה לסייע לבעלה לקבל את הרצון שלה להדר בצניעות, הוא בתפילות לבורא עולם, ולנסות להשפיע עליו בלשון רכה בדרכי נועם. והעיקר שלא תזניח את עצמה כשהיא עמו בבית, מכיון שההתקשטות של האשה בביתה, מראה לבעלה שהוא האדם שהכי החשוב לה, שרק עבורו היא טורחת להתנאות ולהתקשט, וראיתי מניסיון שנשים שמקפידות להיות מטופחות ומקושטות בתוך ביתן, בעליהן מניחים להן להחמיר ולהדר בצניעות בחוץ, ואדרבא, מעודדים אותן לכך, וחכמות נשים בנתה ביתה (משלי יד א).

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל