בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
במה כדאי לבנות ישראל להתחזק כדי לבטל את הגזרות הקשות?

תשובה:
בשבוע שעבר, פנה מנהל 'סמינר כהנא' למרן הגר"ח קנייבסקי בשאלה: "מה אומרים לבנות, בעת צרה כזאת, כשיש כאלה צרות, פיגועים נוראים, מה להגיד לבנות?". השיב הגר"ח קנייבסקי: "שיתפללו". המשיך הרב כהנא ושאל: "ואיזה חיזוק? במה?". השיב הגר"ח קנייבסקי במילה אחת בלבד: "בצניעות!". (תועד בצילום וידאו).

וכן השבנו בעבר, שקיים קשר ישיר, בין מצב הצניעות לבין המצב הביטחוני. הפסוק בספר דברים (כג, טו) אומר שאם מחנינו קדוש ולא יראה בנו ערות דבר, נזכה לשמירת הקב"ה עלינו, והקב"ה נותן אויבינו לפנינו. אך אם אין אצלנו צניעות, אזי מתקיים בנו ח"ו "ושב מאחריך", זו היא הסרת השכינה מהמחנה, ואין לנו שום כח מול האויב, ללא השמירה האלוקית של ה' יתברך.

גדולי הדורות תמיד תלו את כל הצרות בפגם בקדושה ובצניעות. וידוע שמרן ה'חפץ חיים' זי"ע כתב (מאיר עיני ישראל) שכל הצרות שיש לעם ישראל נסבבו ע"י הַמּוֹדָה הגרועה. והכתוב צווח ואומר ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך.

הרב נחמני זצ"ל זעק מקירות לבו "אין לנו סכסוך עם הערבים, יש לנו סכסוך עם בורא עולם!". ואפילו אויבינו מכירים את הכלל הזה, שאם אין בעם ישראל צניעות, הוא מפספס את השמירה האלוקית. גם בימינו, ועוד מימי בלעם הרשע ובימי המן הרשע, שאמרו שאלוקינו שונא זימה הוא (סנהדרין קו.), וכך הצליחו במזימתם, להחטיאנו כדי לפגוע בנו.

ובעל ה'שומר אמונים' זצוק"ל כתב בצוואתו: "ודעו כי האשה שהולכת בצניעות ומתכוונת לשם שמים, מגינה על חלק מהדור, ותזכה לעתיד למה שאף מלאך גדול לא יזכה לו. וכל הצרות שיש לישראל בעוונותינו הרבים, מגיעות רק מחמת הפריצות של הנשים". ותלה את השואה הקשה בפגם הפריצות של בנות ישראל (טהרת הקודש בהקדמה).

נשים יקרות, עת צרה היא ליעקב, זה לא זמן לטמון ראשינו בחול. אם לא נלמד הלכות צניעות אמיתיות על פי המקורות! אם לא נתחזק בזה, לא נוכל לטעון, שידינו לא שפכו את הדם הזה. 

על כן החלטנו, בעקבות המצב הביטחוני, כדי להרבות זכויות וקדושה בעם ישראל, לצאת בעת הזאת במבצע, ולמכור את הספר "תבורך מנשים" ב-20 ש"ח בלבד! (במקום 35 ש"ח) בכריכת סקאי קשה מפוארת. ואת הספר בכריכה הרכה ב-10 ש"ח בלבד! על מנת שכל אחת תוכל בנקל לִזְכּוֹת וּלְזַכּוֹת את הרבים ככל שביכולתה.

ונזכה להשיב הקב"ה למחנינו, לרחמנו ולהושיענו, ובזכות נשים צדקניות ניגאל בב"א.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל