בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
אילו צבעים נחשבים לבגדי צבעונין?

תשובה:
ההגדרה 'בגדי צבעונין' אינה קשורה רק לצבעי הבגדים, אלא מדובר בבגדים נאים שמקשטים את האשה.

כמו כן, לא מצינו בחז"ל פירוט של רשימת צבעים האסורים בלבישה, זולת האדום וגווניו, אלא הגדרה יותר כללית לפיה ניתן להבין מה נחשב בגדי צבעונין ומה לא.

והיות ובימים עברו, נהגו הנשים בצאתן לרשות הרבים, לכסות את בגדי הצבעונין בסינר וברדיד גדול, לא היה צורך להסביר דברים פשוטים כאלה, שבעוונותינו הרבים אנו מתקשים בהבנתם.

כתב רש"י בפירוש לבגדי צבעונין (בבלי עבודה זרה כ: ד"ה בעתיקי) "ודוקא בגדי צבעונין לפי שהאשה נאה בהן ולא שכיחי". וכן כתב בספר החינוך (מצוה קפח) שביאר: "בבגדי צבע של אשה - כלומר בבגדים נאים שדרכן לעשותן בגדים צבועים". וכן במאירי (בע"ז שם): "בגדי צבעונין - שמייפים את האשה בלבישתם".

יש לדעת שגם המטפחות לכיסוי הראש נחשבות בגדים, ולפיכך גם הן צריכות להיות בגוונים שקטים וצנועים, ללא הדפסות, פרחים תפורים או פסי תחרה ושאר קישוטים, ובקשירה פשוטה וצנועה.

אמרו חז"ל (קידושין לב:): "דבר המסור ללב נאמר בו וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹקֶיךָ", על כן, עלינו להפעיל את שיקול הדעת שלנו בכנות וביראה ולהחליט האם הבגד הזה נחשב 'בגד צבעונין'.

* * *

בשורה משמחת לילדות אמהות ומחנכות, החל משבוע הבא יהיה ניתן בע"ה לרכוש את הספר החדש 'חנוך לנערה', הכולל הלכות והנהגות צניעות בשילוב סיפורי צדקניות, דפים צבעוניים וגדולים וציורים מרהיבי עין.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל