בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
האם קיים קשר בין המצב הבטחוני למצב הצניעות?
 
תשובה:
אומר הפסוק: "כִּי ה' אֱלֹקֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ לְהַצִּילְךָ וְלָתֵת אֹיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ [בתנאי-] וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר [אחרת-] וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ".

הנה מבטיח לנו הקב"ה שמירה אלוקית אם יש צניעות במחנינו, אך אם ח"ו אין צניעות, מסיר הקב"ה את השראת השכינה, ובלי שמירת הקב"ה עלינו, ממילא אנחנו מסורים ביד אויבינו.


בעל השומר אמונים זצ"ל כתב
(בקונטרס-הצוואה): "ודעו כי האשה שהולכת בצניעות ומתכוונת לשם שמים מגינה על חלק מהדור ותזכה לעתיד למה שאף מלאך גדול לא יזכה לו. וכל הצרות שיש לישראל בעוונותינו הרבים מגיעות רק מחמת הפריצות של הנשים".

ובספר שומר אמונים העתיק ממכתב רבינו הש"ך וז"ל: "וגם תמסרו נפשכם מאד מאד על צניעות בני ביתכם, כי בלי ספק שכל הצרות הצרורות נצמחים אודות הפריצות שבדור בעוונותינו הרבים".

וכתב בספר טהרת הקודש אודות סיבת השואה: "הלא אם תשאלי בת ישראל על מה עשה לי ה' ככה, לכן דעי לך בת ישראל כי תתבונן בנפשך שהכל בשביל פגם הפריצות שעל ידי זה נמשך פגם היסוד אשר חדא מילתא (עניין אחד) היא, כי זה הפגם התחיל והתפשט מעון הפקירות והפריצות רח"ל".

וכתב הנחלת אבות: "וכל השנאה שהאומות שונאים אותנו הוא הכל מחמת שאנו מתהדרים במלבושים נאים ומהודרים".


ופירש המערכי לב את הפסוקים
(יג-טז) בתהלים בזו הלשון: "העמים יכבדוכם בזכות הצניעות".

וכתב החפץ חיים
(במכתב, מאיר עיני ישראל) וז"ל: "ובעוונותינו הרבים תבערה גדולה נפלה בכרם ה' בכמה מקומות ע"י ה'מודה' הגרועה הזו, כי מתגבר כח הטומאה מאד ע"י זה... וממילא נפסקה ההשפעה והברכה מכל אחד ואחד בעסקיו, ונסבבו ע"י זה כל הצרות הרעות, כמו שכתוב בספרים הקדושים... והכתוב צווח ואומר והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר. הרי שתלה הכתוב קדושתינו בזה הענין, ומה שהיה צריך היצר הרע מלפנים לעמול כמה שנים התחכם היום ועושה זאת בזמן קצר".

יהי רצון שנזכה להיות כולנו מנשים צדקניות שבזכותן עתידין להיגאל בב"א.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל