בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת צניעות / הרבנית י. זיידנר


שאלות ותשובות בענייני צניעות
לשליחת שאלה

שאלה:
האם ראוי שבת חרדית תלך לסרט חרדי?

תשובה:
בעוונותינו הרבים בחג החנוכה, העלונים בריכוזים החרדים, מלאים בפרסומות להצגות וסרטים, כביכול באישור נשות חינוך. ונראה שאנחנו ח"ו חוגגים את ניצחון היוונים על המכבים ולא להיפך.

הלא היוונים לא שלחו מחבלים לבצע פיגועים. כל מה שרצו לעשות היוונים ליהודים, הוא להחדיר בהם את תרבות יוון הקלוקלת, על מנת לקלקל את יראת השמים שלהם ולגרום להם להתייוון.

וההצגות והסרטים הללו, אפילו אם אין בהם רמזים לנבלות פה או עגבות, ואפילו אם הם עטופים בסיפור בעל מסר חינוכי לכאורה, הרי עצם הצפייה בסרטים ובהצגות, זו היא תרבות יוון בהתגלמותה. וכל שכן שכידוע, שיש ברובם רמזים לדברי עגבים וזימה, שזה נחשב על פי ההלכה לנבלות הפה, ומי שמדבר או השומע נבלות הפה, אפילו אם נגזרו עליו שבעים שנה לטובה, מתהפכים עליו לרעה, ויש על עוון זה עונשים חמורים כמובא בגמרא, ברא"ש וברי"ף.

ויתר על כן, יש בכך משום מושב לצים, שכידוע כת לצים אינם מקבלים פני שכינה, והליכה בחוקות הגויים, והחזקת ידי עוברי עבירה ועוד. ומעל לכל, הסרטים וההצגות הללו ומכניסים את הצופות לעולם הדמיון והשקר, ומחדירים בהן קרירות ביראת שמים.

ובפרט אחר ושמעתי שבעווה"ר, אפילו בבתי יעקב, ישנו איש סאונד ששומע את הבנות מזמרות, או צלם שמצלם את הבנות, יש לדעת שדבר זה אסור בתכלית האיסור.

להוציא הצגות בלתי מקצועיות, המתקיימות בבתי החינוך, בהן מופיעות התלמידות בפני האמהות, ונערכות על ידי המחנכות, ומתקיימות באופן לא שכיח, בלבוש צנוע, בלשון נקייה, במוזיקה יהודית ובתכני החג, על מנת לחגוג באווירה יהודית. או במצגות שנערכו לצורך זיכוי הרבים, או להבדיל לצורך פרזנטציה מקצועית. שאלה לעניות דעתי אינם בכלל בתי תיאטראות וקירקסאות.

הנני מאחלת לכל בנות ישראל חג אורים שמח!

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל