בסיעתא דשמיא


מאמרים

שום סינטטי
בס"ד
סיפור
 
צוקרמן ופישר צמד חברותא אברכי כולל במשך שנים, יום אחד תחילת סדר ב' הסדר מתחיל כתיקנו, צוקרמן פותח את פיו להקריא את דברי הגמרא, ופישר נעצר המום, ריח נוראי של שום נודף מפיו של צוקרמן ומוציא את פישר מכל טיפת ריכוז שעוד היתה לו, פישר אברך עדין אבל אחרי כמה רגעים הוא כבר לא היה מסוגל והעיר לחברו על המפגע, צוקרמן התנצל מעט אמר שהוא יבדוק את הנושא ויראה מה יהיה הלאה "יבדוק את הנושא?!" חשב פישר מה יש לבדוק אני אומר לו שזה ריח נוראי אז מה יש לבדוק? תהה פישר לעצמו.
 
למחרת שוב התיישבו הצמד אחד ליד השני בתחילת סדר ב' זמן הלימוד הקבוע, והנה צוקרמן פותח את פיו עם הניחוח המוכר מאתמול ומסביר, "ביררתי את הנושא, אין עם זה שום בעיה, זה סה"כ שום סינטטי ושום סינטטי לא מסריח, וכך גם אמר לי הרב שלי שאין מה לדאוג"
 
"מה?!" ענה פישר בהלם. "מה זאת אומרת שום סינטטי לא מסריח אני אומר לך שאני לא מסוגל לסבול את הריח"
 
"אוייש" הטיח צוקרמן, "מה אתה לא מבין, שום סינטטי זה לא ריח בעצם, אין כאן מהות של סירחון, זה רק אשליה, סרחון נובע רק כשיש מהות אמיתית של ריח, עצם הדחיה נובעת מזיקת החיבור בין הריח למהות של חפצא דמקור הריח וכל היכא דהזיקה משוללת כגון בנ"ד ה"ה דגם סרחון אין כאן, והראיה אפילו בריח אמיתי לא נאסר אלא ריח שיש לו עיקר, אבל ריח שאין לו עיקר מותר לברך לכתחילה וש"מ דאין כאן סרחון ורואים מכאן שמהות דין של מקור הריח היא זו שקובעת, ואחר ולמעשה אין כאן שום עיקר אז גם סרחון אין כאן, ואם אתה לא מאמין תתקשר בעצמך לראש הישיבה שליט"א... והוא יפרט לך להדייא את כל מה שהסביר לי בנידון" צוקרמן לא ויתר ואף שלף "תקנון" שהוצא בעבר ובו סיכום של דיני בן אדם לחבירו אשר ממנו מדוייק כי באותו המקרה אין חשש, ואחר כל זאת עוד הוסיף תוכחה קטנה לפישר וחתם את דבריו ואמר "עם כל הכבוד יקירי, קצת יותר אמונת חכמים, לבוא כך ולחלוק על גאוני עולם... נו באמת"
 
צמד האברכים הנוסף בכולל שישב מאחורי הנ"ל התחיל להתערב וניסו גם הם להסביר לצוקרמן את הצער הנוראי שלהם מעצם הריח, ואמרו לו שלמעשה הם מאוד סובלים מהדבר, "תראה בלי להכנס ללימוד בכלל אולי לא הבנת את דברי ראש הישיבה, ואולי אותם שות"ים דיברו על מצב שונה, אבל איך שלא יהיה אי אפשר עם המצב ככה, יש לך ריח נוראי מהפה, זה ממש צער עבורנו ואנחנו ממש מבקשים שתפסיק, באמת... קצת בן אדם לחבירו..."
 
צוקרמן המשיך להסביר ולהתפלפל ולהביא ראיות והוכחות פסקים וטענות ולהסביר לכל חברי הכולל שלמעשה אינם סובלים ושום סינטטי הוא בעצם לא מסריח, וכל מה שחסר להם בעצם זה רק עוד קצת אמונת חכמים.
 
והמשל מובן...

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל