בסיעתא דשמיא 
צאי לך בעקבי הצאן


אודותינו

ארגון 'כתר מלכות' בשילוב עם ארגון 'נפשנו' שמו לעצמם מטרה לחזק את תודעת הקדושה והצניעות בעם ישראל.
כשם שהתורה מגינה ומצילה, כך גם צניעות האשה ששקולה כנגד התורה לנשים, היא מקור השראת השכינה בעם ישראל.
עיקר שכרה ועיקר עונשה של האשה בעולם הבא תלוי בצניעות. ולכן דוקא במצוה חשובה זו משקיע השטן את מלוא מרצו בהחטאתנו.
המומר לדבר אחד הריהו כמומר לתורה כולה ואין לו חלק לעולם הבא. בעוונותינו הרבים, רבים הם שפורקים מעליהם עול מצוות הקדושה והצניעות שהיא במהותנו.
האתר מיועד למי שחפץ בידיעת האמת ובקיום מצוות ה' יתברך כרצונו יתברך.

האתר יכיל בע"ה מידע נרחב שנכתב על ידי תלמידי חכמים יראי שמים ודברי חיזוק ועידוד.
כמו כן, אנו מציעים תמיכה אישית לכל מי שחפצה לעלות במעלות הקדושה והיראה וקשה לה מפאת הלחצים החברתיים.
בארגון כתר מלכות תומכים תלמידי חכמים מגדולי הדור, בהם: הרב יעקב חי יוסף שליט"א, הרב ראובן אלבז שליט"א, הרב יעקב שיכנזי שליט"א, הרב אריה שכטר שליט"א, הרב אברהם ליפשיץ שליט"א, האדמו"ר מנדבורנא ירושלים שליט"א, האדמו"ר מפוריסוב שליט"א, האדמו"ר ממשכנות הרועים שליט"א, הרב שמואל אויירבאך שליט"א, הרב אהרון צבי רומפלער שליט"א, הרב אהרון אבוטבול שליט"א.הבהרה חשובה - אתר זה נערך על ידי נשים בלבדפעילי ארגון כתר מלכות וארגון נפשנו הגברים אינם מחוברים לאינטרנט ומקפידים ביותר על שמירת קדושת העיניים.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל