בסיעתא דשמיא


מאמרים

קטלוג עלונים ופליירים לזיכוי הרבים
את העלונים בעמודה ברקע הוורוד ניתן להזמין חינם לזיכוי הרבים בפנייה לטל' 0527-120-948
ׁׁׁ(ע"ג העלונים האחרים יש מס' טל' היכן ניתן לקבל)
אנשים המעוניינים להפיץ את העלונים בחו"ל רשאים להוריד את קובץ ה-PDF ולשלוח לבית דפוס באזור מגוריהם ולהדפיס על חשבונם.
כל העלונים והפליירים בקטלוג זה הינם באיכות וברזולוציה גבוהה המתאימה לדפוס.
לפתיחת הקובץ הקליקו על התמונה.
לידיעת הגולשים - כל העלונים באתר נכתבו ועוצבו בהתנדבות גמורה למטרת זיכוי הרבים בלבד ולא לשימוש מסחרי.


בעניין החופים ובריכות השחייה "בהפרדה" עם מציל 
A5 שני צדדים

בין הזמנים
A5 שני צדדים
בחשיבות לימוד התורה ובחומרת הבילויים בחופשת בין הזמנים

שוק באשה ערוה
A5 שני צדדים
בחומרת גילוי השוק והגרב בצבע הגוף

עניין פגם ראיות אסורות
A4 מקופל שני צדדים
חיזוק במעלת שמירת העיניים לגברים וחומרת עוון ההסתכלויות האסורות.

הפאה שלך פשוט מהממת
A4 שני צדדים
כולל ציטוטים מדברי הפוסקים בעניין הפאה הנכרית

בגדי צבעונין
A4 שני צדדים
בחומרת ההליכה בבגדים צבעוניים, בגדי רקמה ובפרט הצבע האדום.

גן נעול אחותי כלה
A4 שני צדדים
קיצור הלכות ייחוד

מוות קליני 3
A3 מקופל - 4 עמודי A4
סיפורה של אשה חרדית שחוותה מוות קליני, אשר בעבר חבשה פאה והלכה בחצאיות קצרות.

מוות קליני 2 
A3 מקופל - 4 עמודי A4
סיפורה של הרבנית אסתרק'ה ליכטנשטיין אשר חוותה מוות קליני.

מוות קליני 2 באידיש
A3 מקופל - 4 עמודי A4
סיפורה של הרבנית אסתרק'ה ליכטנשטיין אשר חוותה מוות קליני.

מוות קליני 1
A3 מקופל - 4 עמודי A4
סיפורו שמיוחד של ר' משה לוי אשר חווה מוות קליני כשהיה חילוני.

נבואת הנביא ישעיהו 
A4 שני צדדים
הנבואה מפרטת את מיני התקשטויות הנשים בתקופת אחרית הימים ואת העונשים הצפויים לאלה שלא יחזרו בתשובה על עוון הפריצות.

יד ליד
A4 שני צדדים
דברי חיזוק בעניין שמירת הנגיעה

שהשמחה /לא/ במעונו
A4 שני צדדים
בעניין הגעה לאירועים מעורבים

יהי רצון שלא יכשלו בי
A4 2 צדדים
כרזה / פלייר בעניין הכשלת הרבים בפאה הנכרית 

את מי אנחנו מרמים?
A4 ני צדדים
בעניין מראית העין שבפאה הנכרית וגרבי הניילון בצבע הגוף.

צניעותך היא חסה עליך
A5
בעניין איסור גילוי השוק והגרביים השקופות

מופתים מכוחה של צניעות
A4 שני צדדים
סיפורים מחזקים בנושא צניעות

מבצע חיסול
A5 שני צדדים
מודעה בעניין חומרת עוון הפאה הנכרית

שמירת הלשון
A4 שני צדדים
קיצור הלכות שמירת הלשון

על הפנים
A4 שני צדדים
דברי חיזוק ותוכחה בנושא התקשטות הפנים - האיפור.

4 עמודי A4

ותחת חגורה נקפה
A5 שני צדדים
בחומרת איסור החגורה והבגדים הצמודים

ותחת חגורה נקפה
A4 שני צדדים
בחומרת איסור החגורה
והבגדים הצמודים

בשל מי הרעה הזאת לנו
A4 צד אחד שחור לבן
ניתן להדפיס במדפסת ביתית

עלון 6 עמודי A4
דברי חיזוק לחילונים

A5 שני צדדים
באיסור הבגדים הצמודים

A5 שני צדדים
באיסור הבגדים הצמודים
ובצד השני שיר לחיזוק בצניעות

רגל תחת רגל
A4 מקופל שני צדדים
בחומרת גילוי השוק והגרביים השקופותהאמת האלוקית על הפאה הנכרית
A3 מקופל - 4 עמודי A4
חומר עיוני בסוגיית הפאה הנכרית.

ודיברת בם
A5 שני צדדים
בחומרת הדיבור בבית הכנסת ובבתי המדרש

סוגיית הפאה הנכרית על קצה המזלג
A3 מקופל - 4 עמודי A4

A5 שני צדדים
בעניין לבוש השאל והרדיד.


  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל