בסיעתא דשמיא


מאמרים

אחיות יקרות / הרבנית לייפער תחי'
יבוא יום שנצטרך לתת דין וחשבון לפני בורא כל העולמים, לפני מלך מלכי המלכים.
ואז יתפוס בנו חיל ורעדה , באיזו טענה נגיע לבורא עולם, כשבורא עולם יגיד לנו, לימדו אתכן ואמרו לכן מה התכלית של בת ישראל ומה תפקידה, ושאישה צריכה להיות צנועה כמו שכתוב: "אישה היי צנועה, היי צנועה." בעיני מי רצית למצוא חן כשעמדת והתייפית ליד המראה? האם רצית למצוא חן בעיני בורא עולם?! בשביל בורא עולם לא צריך להתייפות, בעיניו מוצאים חן רק במצוות ומעשים טובים, ועם צניעות. כשנצטרך לתת דין וחשבון , הנשמה תבכה ותתחנן אבא... אבא...אבא...אבא... תן לי עוד כמה דקות לרדת ולהיות צנועה אפילו לדקה אחת לעשות לך נחת רוח.
אבל, אחיות יקרות! כל אחת מאיתנו יודעת עמוק בלב ששם בשמים יהיה מאוחר מדי,
לא יעזרו הבכיות, לא יעזרו לה תחנונים. שם מחלקים רק שכר ועונש ופה זה המקום לחטוף. כל דקה שעוברת ולא חטפנו מצוות, הדקה ההיא לא תחזור וכל דקה שווה זהב!
אבל היצר הרע לא נותן. היצר הרע עובד ומזיע מפני שהוא יודע שהסוף שלו מגיע.
הוא היצר הרע, הוא השטן הוא המקטרג ומפתה אותנו, ומייד הוא עולה לשמיים לקטרג עלינו
ומי שיש לה שכל לא נותנת להיתפס ברשתו.
כל פעולה קטנה, כל שינוי היא חושבת מה היא המטרה, למה אני מתלבשת כך?! מי הוציא את האופנה ומהי מטרתו? האם יש לו מטרה אחרת חוץ מפריצות ומשיכת עין?
אחיות יקרות ! בואו נחטוף, עכשיו הזמן לחטוף קדושה. ה"חזון איש" הקדוש אומר ש:"הטל תחייה של בת ישראל, הזיעה של בגדי הצניעות, עם עוד חתיכת בד אפשר לקבל עוד טל תחייה." אוי... שם בשמיים לא נוכל לקנות אפילו בזהב.
מי לא רוצה לקום לתחיית המתים? כתוב "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים ובזכותם נגאל", נשים צדקניות במצרים, מרחו על פניהן – פחם, כדי שהמצרים לא יסתכלו עליהן, וכשבאו הביתה ניקו את פניהן. נשים אלו הוציאו את עם ישראל ממ"ט שערי טומאה שהרי לא הייתה טומאה גדולה יותר מזו, ומי הוציא את העם מטומאה זו? נשים צדקניות, ובזכותן עתידים להיגאל.
כל הגאולה העתידה – בידיים שלנו. אחיות יקרות! בבתי חולים יש הרבה חולים, יש הרבה אלמנות ויתומים שבורים, יש הרבה פחד ממלחמות. כולם מחכים לנשים צדקניות שהן תתעוררנה, כי בהן תלויה הגאולה! לא כתוב שגברים יביאו את הגאולה, כתוב שנשים צדקניות יקרבו את הגאולה. אז בואו כולנו נתחזק ונביא את הגאולה. בואו נרים תפילה לבורא כל העולמים שיגאל אותנו בזכות החיזוק שנשים מתחזקות בצניעות, שיוציא אותנו מהגלות המרה. השכינה הקדושה בוכה, צועקת ומתחננת, אידישע קינדערלאך (בני ישראל) מוכן בשבילכם כל כך הרבה שכר, בורא עולם רוצה לתת לכם, אבא שלנו הוא כל כך טוב, אבל הוא מחכה לראות הקרבה מצידנו, לראות את הלב שלנו, והשכינה הקדושה כל יום בוכה, אידישע קינדערלאך (בני ישראל) תתעוררו מהשינה, תתעוררו מהשינה. בואו נתעורר ונוציא את כל עם ישראל שעדיין נמצאים בגלות. אמן כן יהי רצון!

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל