בסיעתא דשמיא


מאמרים

שו"ת שהעתקנו מאתרו של הגה"צ בן ציון מוצפי שליט"א בעניין הפאה הנכרית
שאלה - 22146
לכבוד הרב שלום רב
אני ב"ה חובשת כיסוי ראש ורציתי לשאול אותך האם אני יכולה לשים בפורים
פאה מצחיקה לא פאה נוכרית זה בשביל השמחה של פורים בברכה

תשובה
בבית כן.


שאלה - 76163
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לאשה לשים פאה ורודה פורימית ביום פורים

תשובה
שום פרט הלכתי לא ישתנה ביום פורים, ועל אחת כמה וכמה דברי פריצות, חלילה לנו עם קדוש מעשות כדבר הזה.


שאלה - 76888
כבוד הרב, פאה זה פרוץ מאד, אבל אחרי הכל,

תשובה
לפני הכל אנחנו יהודים וצריכים לשמור על חקי הצניעות , על דברים שהם בנפש האומה , בדור שהפריצות נושאת ראש בכל מקום , והנשים לומדות ומקנאות האחת מחבירתה ללא מעצורים .

הפיאה אינה שנויה במחלוקת , כי רוב מכריע של הפוסקים אשכנזים וספרדים אסרוה , וגדולה מזו בדורנו שנשים חובשות פיאות העולות אלפי !!! דולרים ושייכות לגרועות שבאומות והם פרוצות לחלוטין , כל מיעוט הפוסקים שהתירו עקרונית פיאה אסרום לחלוטין .

כל בר דעת יודע ומבין ואפילו עם הארץ שאין לו שיח ושיג בתורה יודע שהפיאה היא אביזר מובהק של יצר הרע , וגדולי הרבנים ששוחחתי אתם אמרו לי שבודאי שעל פיאות כאלה לא עלה על דעת איש להתיר .

ועל כל אלה כל הפיאות ששערן טבעי ידוע לי אישית כי מקורן מהמזרח הרחוק שם מוקרבות לעבודה זרה , ומשם עושות דרכן במרמה גלויה אל ארצות אירופה ומשווקות אצל ה״חרדים״ כפיאות שמקורן מאירופה .

זה לא אחרי הכל , אלא קודם כל .


שאלה - 106219
לכבוד הרב שלום
האם יש היתר שנלך אישתי ואני לרישום של הילד לתלמוד תורה טוב
ואישתי תשים פאה רק לראיון (אנו ספרדים והיא לא תשים אותה מעבר לכך)

תשובה
גם אם זה יהיה מותר, תדע לך שתלמוד תורה שמחפש אמהות עם פיאות זה תלמוד תורה שהוא נגד אבותינו ואימותינו הקדושים והוא לא יצליח, כפי שאנחנו רואים היום את התוצאות...


שאלה - 60009
לכבוד הרב מוצפי שליט''א
האם הרב בן ציון אבא שאול ז"ל פסק לתלמידים שלו שנשותהים תלכנה עם פאה?

תשובה
חס ושלום, פעמים רבות אין ספור שמעתי מפיו שהדבר אסור לחלוטין, והיה מעשה עם בחור שסבל מאוד בשידוכין והוא הורה לו לבטל שידוך של אחת שביקשה פיאה, ואני הייתי נוכח בדבר.


שאלה - 49477
לכבוד הרב שלום רב
יצאתי לפגישת שידוך והבחורה אמרה לי שהיא מעוניינת לשים פאה לאחר חתונה האם להפסיק את הפגישות אני מתנגד בתוקף לעניין של פאה

תשובה
בהחלט תפסיק, ותברר אצלה אם זה סופי.


שאלה - 66099
לכבוד הרב
נערה צנועה ובעלת מידות מופלאות ספרדיה,נתקלת בהצעות שידוך ספרדים שדורשים פאה!!!איך מתמודדים?

תשובה
כמו עם כל דבר של פריצות .


שאלה - 106826
כבוד הרב,בעלי התייעץ עם הרב שלו לגבי פאה. הרב שלו ענה שאם האישה רוצה יש לה על מי לסמוך וגם אורך הפאה לא משנה. מי הפוסקים הספרדים שמתירים כיום פאה? זה נכון שיש לי על מה לסמוך?

תשובה
זה רציני ? מה קרה בעשרים השנים האחרונות ? התורה חס ושלום התחלפה או השתנתה ? האם פאה זו לא פירצה ? פאה גולשת לאשה נשואה זו לא פריצות ? ועוד שאלה לי יש היכן הקו האדום ? יש משהו אסור ?
אפילו אדם חילוני מבין שזה פרוץ, ובשאלות של צניעות בהלכה מתחשבים במה שחושבים ורואים בחוץ.


שאלה - 62231
לכבוד הרב מוצפי שליט"א ראיתי שהרב כתב על פאה שהגרב"צ אבא שאול אסר ובספרו אור לציון ח"א סי' יא התיר ושמעתי ממורה שהיא קרובה של הרב אבא שאול ששאלה אותו מה ראוי ללבוש השיב לה פאה

תשובה
דבר העורך :

אין גבול לשקר, אין גבול להטעיה, אין גבול להחטאת הרבים, אין גבול לטפשות.

האור לציון מדבר שם בנשים ששערן היה מקריח, והדביקו שיער שלא תתגנה בפני בעלה, ועליו כיסו ברדיד. ומה שהליץ על אותן שגילו שיער זר הוא דוקא בגרושה ובאלמנה לפירוש החתם סופר , וכמו שכתב בפירוש באור לציון בתחילת דבריו ושנה כן בסיומן. שיש לגרושה ואלמנה דין פנויה שלדעתו אינה חייבת לכסות ברדיד את פיאתה המצומקת שלא תתגנה מחוסר שיער.

מעולם לא כתב הרב שמותר לאשה נשואה לילך בפיאה ברשות הרבים, ובודאי לא בפיאות הפרוצות והשחצניות הללו, וכאן חטאת לאמת, לתורה, ולהרבזצ"ל, ואתה צריך לבקש מחילה מנשמתו הטהורה על כך.

מורנו הרב שליט"א שימש אותו כארבעים שנה מיום היותו בן י"ב שנה למשך שנים ארוכות, והיה איש סודו בענינים רבים. ואתה שמת עצמך שווה ערך אליו וסותר את דבריו, ועשרות רבות של בחורים שביקשו לינשא והבנות הצדיקות מעטות היו לפני 45 שנה, ודרשו פאה, והרב אבא שאול הורה להם לבטל השידוך, ויש עוד עדויות של עשרות תלמידיו שמפני הכבוד לא נפרסמם, על מה שמעידים בשם משפחתו. וכבוד אלקים הסתר דבר.

ומאימתי אשה נאמנת לעדות באיסור דאורייתא, ואתה שמת דבריה שאין להם שחר וסמך, מול דבריו הקדושים של מורנו שליט"א.

לא הייתי מגיב על דבריך, אלמלא חזרת עליהם שלש פעמים, ופן תהיה שתיקה כהודאה, וכמה פעמים הכרזנו שאין לנהל סימפוזיון על הפסקים כאן, כי מי שאינו מקבל שאל יקבל, ואין הרב פנוי להשיב פעמיים לאותה השאלה.

בכבוד הראוי לכל , העורך.


שאלה - 60689
לכבוד הרב שלום רב
האם ישנו איזה שהוא התר לספרדיה נשואה ללכת ברהר אם פאה?
ואם רב או פוסק התיר לה ללכת עם פאה, האם היא תישפט על שהלכה ללא כיסוי ראש?

תשובה
לכל יהודיה השייכת לעם ישראל אסור, כי היא מחטיאה את הגברים.


שאלה - 25577
לכבוד הרב שלום רב!
אם מחובת הצניעות שבחורה תלך בשיער אסוף, איך יכול להיות שמתירים לשים
פאה שהיא לצערנו,הרבה פעמים יפה יותר משיער טבעי???
אם הרב יוכל לכתוב כמה מילים חריפות בנוגע לחבישת פאה.איך אפשר לחזק
נשות ישראל שתפסקנה לשים פאות?או שמא אין צורך?
מחילה מכבודו פשוט הנושא הזה מאוד מכשיל בימינו!

תשובה
אשה צנועה מכפרת על בני ביתה וזוכה לאור עצום בעולם הזה ובעולם הבא. לא
צנועה השכינה מסתלקת ממנה, ובגלל זה יש אסונות וחולאים נוראים ומעל
כולם זו הפיאה נכרית. שמעתי מפי מנהל מחלקה אנקולוגית במכון שרת הדסה
עין כרם שאמר שבתקופה בה התגלה כי הפיאות משיער של עבודה זרה בהודו
ורבים עברו למטפחות ירד מספר ילדים חולים במחלקה לשנים עד שהיה צורך
לפטר את כל עובדי המחלקה, ומיד שחזרו לפיאות יש היום למעלה מחמישים
ילדים חולים מאושפזים במחלקה מחוץ לנמצאים בחופשה בבתיהם. השם ירחם.


שאלה - 18488
שלום לכבוד הרב
א.רציתי לדעת מה הרב אומר לגבי לבוש של נשים הנקרא שאל?
ב.חברתי המליצה לי על שיעור שנמסר ע"י רבנית, הצטרפתי בשמחה, ולאחר שראיתי כי הרבנית חובשת פאה, החלטתי לא לחזור לשיעוריה, כשנישאלתי מדוע אינני באה לשיעור נוסף, עניתי כי אינני יכולה להיתחזק מרבנית שחובשת פאה, האם עברתי על לשון הרע, ואם כן האם אני צריכה להתנצל בפניה?

תשובה
א,אם זה לא בולט זה טוב מאוד. ב,זה אינו לשון הרע.


שאלה - 27496
לכבוד הרב שלום וברכה:
בתי חלמה על אימי ז"ל ואימי ספרה לה שמאוד מקפידים על כיסוי ראש בשמיים אבל שהקב"ה עוזר. בעקבות החלום אחי רוצה לדרוש באזכרה של הי"א חודשים על חשיבות כיסוי הראש ולא פאה נכרית,ובתוך המשפחה יש לנו אח אחד המשתייך לחסידות מסוימת המעדיפה פאה על כיסוי,ואני חוששת שזה יעורר מחלוקת רציתי לדעת האם בכ"ז לספר את החלום והמסר בדרשה לעילוי נשמתה.
המון תודה לכבוד הרב.

תשובה
צריך וחובה לספר.


שאלה - 59024
חבר אמר לי שהרב ינון התיר לאשתו ללכת עם פאה נוכרית שעולה $2000
ובנוסף אמר להם שעדיף לאשה ללכת אם פאה ולא עם כסוי ראש!
האם כבוד הרב מודע לענין או שאלו דברי הבל

תשובה
לא יאומן כי יסופר,אני איני מאמין שיתיר דבר כזה. פיאה כמו הנשים הפרוצות, ולומר דברי לעז על אמותינו הקדושות זנהגו לא נכון. אוי לדור שכך עלתה בימיו.


שאלה - 36633
שלום לכבוד הרב הגאון שליטא
שמי חגית ואני נשואה טריה לחוזר בתשובה ואנחנו ספרדים ולקחתי על עצמי כיסוי ראש מהר .ואני לא שלמה במאה אחוז עם עצמי ויש לי חילוקי דעות על זה עם בעלי מה אתה ממליץ לנו לעשות ?השאלה היא אם אני יכולה ללכת עם פאה ?

תשובה
פאה זה דבר פרוץ ומאוס, ונקראת גלוית ראש מוחלטת. ואפילו יותר גרוע.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל