בסיעתא דשמיא


מאמרים

בעלמא דשקרא בעקבתא דמשיחא
בעקבתא משיחא סמוך לביאת הגואל
נתקיימה בנו הנבואה
ותהי האמת נעדרת וסר מרע משתולל (1)
שמי שסר מרע נחשב למשוגע (2)

אם רות המואביה הייתה עוברת
בשולי הרחוב בקרן זווית
בדורנו בו האמת נעדרת
היו מדביקים עליה תווית
שעל תקנון הצניעות היא עוברת
כי משלשלת כליה (3) בשמלה רחובית

ואם תמר שכיסתה פניה (4)
הייתה מגיעה לכותל המערבי
היה בא שוטר ויורה ברגליה
כי הלכה בחוקות העם הערבי

ואם הבן איש חי היה בזה הזמן
שנתקיים בו תסרח חכמת סופרים (5)
היו אומרים זה מנהיג כת הטאליבן
כי כתב לכסות את הפנים (6)

אם אמותינו הקדושות היו עוברות
מעקב ועד ראש בשכבות מכוסות
היו אומרים זה לא 'ישיביש' ולא מכובד
לכסות את הראש בכיסוי מבד

ואם רחל ולאה נשות יעקב
היו עוברות פה לפתע ברחוב
בלי להכניס החולצה לחצאית
בלי לנסות שום דבר להבליט
מה עליהן היו אומרים,
המורות והמנהלים?
זה לא מסודר ולא טוב
לא ראוי לבית יעקב!

ורב מעיר התורה והחסידות
שפתח ערוץ לקירוב רחוקים
אמר שהלכות גדרי הצניעות
ממלכת אנגליה למדים
ועל המסך מקרין לזיכוי הרבים
יהדות בסגנון תרבות נכר
"רבניות" בלייקרה, אודם ותכשיטים 
(7)
כי ללכת כמו אמותינו זה "דוחה ומוזר"

אז נכון שאמנם האמת נעדרת
וקשה אותה להגשים
אך נמצאת היא, אם כי נסתרת
בתוך הספרים הקדושים.
וחבלי המשיח הם צירי הלידה
שעומדים לבשר את ביאת הגואל
הם הניסיונות בצניעות ובקדושה
בזמן בו השקר גובר.

נגד זרם השקר לחתור בחזקה
לצאת בעקבי הצאן (8)
כי זה מה שיביא את הגאולה
להולכות בצניעות בדור האחרון.


1)      סוטה, מט, ב
2)      ישעיהו נט טו ופירש מצודת דוד "משתולל - מוחזק הוא בעיני הבריות לשוטה וסכל"
3)      רות רבה פ"ד ו ופירוש עץ יוסף שם
4)      בראשית לח טו ופירש"י – "כי כסתה פניה - ולא יכול לראותה ולהכירה, ומדרש רבותינו כי כסתה פניה כשהיתה בבית חמיה היתה צנועה לפיכך לא חשדה"
5)      סוטה, מט, ב
6)      חוקי הנשים עמ' ע"ח
7)      מדרש תנחומא וישלח ה "לא ניתנו תכשיטים לאשה אלא שתהא מתקשטת בהם לתוך ביתה".
8)      שיר השירים א, ח ופירוש רש"י שם

 

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל