בסיעתא דשמיא


מאמרים

אשה יהודיה
מי יודע ומבין
ההתעלות הגדולה
ומהי המהות וערכה
של אמא יהודיה
שבצניעות היא לבושה
במטפחת חבושה
לכל הדור היא מביאה
נסים והרבה ישועה
********************************************
אור היא מורידה לפעול היא יכולה
קדושה היא משרה
ולביתה את השכינה מביאה
כשהיא משתמשת בבינה יתירה
אזי היא אבן הפינה
את ראשה
 בצניעות מכסה
הרי את בת ישראל קדושה
********************************************
הקץ כבר מגיעה
אוי אמא התעוררי מהשינה
האמא היהודיה היא הבית
היא צריכה להביא ילדים
שידמו לשמן זית
וכשהיא לרחוב עומדת לצאת
לאמהות הקדושות להיות נדמית
אזי היא תזכה
שדורות קדושים ומאירים ממנה יוצאים
********************************************
באנה בעת ובדקה הזאת
לשפך דמעות שרקיעים הן בוקעות
אוי אבא יקר הבט עלינו משמים
כמה יקרות שלך הבנות
מי האמין כזה פלא
כל כך הרבה מטפחות
 על הראש חבושות
הכל למען רצונך בשמחה לעשות
********************************************
כשבת ישראל רוצה להיות קרובה לאבא
ורוצה שמירה מכל צער ופגע
בזמן של עליות פחד ויראה
אז כדאי להתכסות במטפחת לשמירה
בתי היקרה אל תשגי
את סמל היהדות לכולם הראי
מי לד' החשמונאים דגל הרימו
הדגל של צניעות דרכיך ירימו
********************************************
כשאשה קדושה עם מטפחת מתכסה
לרחמי שמים היא זוכה
וכשנשים עם מטפחות לאבא חוזרות
רעש ומהומה בשמים נהיה
נופלים ונהרגים מלאכי חבלה
וצרות גדולות בזכותן נמנע
משיח צועק לבוא אני מוכן
לגאולה שלימה כבר הגיע הזמן.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל