בסיעתא דשמיא


מאמרים

טהרת הקודש
ניתן להזמין את הספר הנפלא "טהרת הקודש" לבעל השומר אמונים הקדוש רבי אהרן ראטה זצוק"ל זי"ע
במחיר מסובסד לזיכוי הרבים (בחנויות הוא עולה בין 50-90 ש"ח)
אצלנו ניתן לרכוש ב-24 
 בלבד - כרך גדול
ב-13 
 בלבד - כרך קטן
מנוקד. כולל שער התפילות.
המחיר אינו כולל דמי משלוח.
להזמנות חייגו 
☎ 02-6222781חיבור נפלא מיוסד על תיקון היסוד ותיקון המידות
מאת האדם הגדול בענקים, נאם הגבר הוקם עול, הורה לעם ה׳ דעת, ולישרי לב תבונה, ורבים השיב מעון, הגאון הקדוש המפורסם איש אלקים, בוצינא דנהורא מנורה הטהורה, נזר ישראל ועטרה, פ״ה צדיק יסוד עולם, קדוש ה, ה״ה כבוד אדוננו מורנו ורבנו כקש״ת מרן אהרן זצוקלל"ה. נהג עדתו בק״ק סאטמאר, ובק״ק בערעגסאז, ובקרתא קדישא ירושלים תובב״א. בעמ״ח ספר — שלחן הטהור — שומר אמונים - נועם הלבבות — מבקש אמונה — ועו״ס

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל