בסיעתא דשמיא


מאמרים

דברים נוקבים וכואבים מאת מרן רשכבה”ג
הגה”ק רבי שמואל הלוי וואזנר שליט”א (מילה במילה מלשון רבינו שליט”א בקלטת)

"בלתי אפשרי שאֵם מישראל תגדל דורות אם לא תעשה מה שמיוחס בטבע הקדושה של בת ישראל, והוא מטעמי הצניעות כי אמרו חז”ל שער באשה ערוה אבל איזה זיוף הוא זה שמכסים השערות בפיאה נכרית שעוד מגרה היצרים יותר מהשערות עצמן. איזה זיוף הוא זה! ומה נעשה במלבושים הנעשים כדי למשוך עין, והםביודעים וגם בלא יודעים חוטאים ומחטיאים אחרים, מכניסים את הרחוב והסביבה ללאו החמוּר של לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שמלבד שכתוב בפוסקים שמלבושים כאלו שנגבו מטומאת הגויים יש בהם לאו של לא תלכו בחוקות הגויים, ואם רוצים לדעת את המודל האחרון של האופנה של המודעס, לֵכְנָה לרחוב רבי עקיבא… מה בצע אם הבעל לומד בכולל והבן לומד בישיבה אם הבסיס לתורה של קדושה לתורה טהורה, לתורה לדורות, לא נתקן בבית היהודי הזה.."


  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל