בסיעתא דשמיא


מאמרים

זעקה מרה משבר בת עמי
בס"ד

שיר זה נשלח אלינו מאשה צדקנית מצפת.

מלב אשה אל אחותה

זעקה מרה על שבר בת עמי

על חלק מבנות ישראל שנראות כבנות מדיין, המחטיאות את הרבים,
על חצאיות קצרות ושוקיים מגולות,
על חולצות צמודות ובנדנות שפלות,
על פאות טמאות שלגיויות מתאימות...

ובכל יום מסתלקים הצדיקים, למנוחות המה נוסעים
ואותנו משאירים לאנחות דוויים וסחופים,
עד מתי יעקב למשיסה? החושך את העין כיסה!

זכרי את יום המיתה מכל איש,
אולי יועיל את לב האבן להרגיש.
את גודל החורבן, את חומרת האבדן,
של רגש הצניעות והקדושה, את חוסר הבושה:
מהאחד יחיד ומיוחד ה' אלוקינו ה' אחד.

ובכל יום יוצאת בת קול ואומרת:
אוי להן לבנות ישראל שלא נזהרות בצניעות,
שעולה על כל המצוות בחשיבות.
אוי להן מיום הדין.
כי הקב"ה לא מוותר אפילו על טיפין.
ומה נעים ומה טוב לנשים,
שעטרה ליושנה מחזירין...
ובלבושי מלכות מתעטרין.

אלפי נשים בכל העולם משמחות ועושות נחת למחייה את כולם.
בגדי בת מלך צנועים ברשות הרבים, שלא חלילה להכשיל בהרהורים רעים.
שאל, מטפחת ורדיד מתעטפים, כדרך אמותינו הקדושות.
מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגות.
"הנה לא ינום ולא ישן שֹׁמר (ר"ת שאל מטפחת רדיד) ישראל
ומקצף (ר"ת קצר צמוד פאה) (חרון אף) יגן עד כי יבוא גואל".
שכינת עוזנו מעפר יקים,
מה טוב ומה נעים שבת אחים
ממלחמת גוג ומגוג הקרובה,
רק הצניעות יהיו לך לטובה.
וחוץ מזה לא יועילו לך כל צידקותייך (שמיה"ל, גמ"ח, שבת וכו')
אם את מחטיאה את אחייך.


רדיד = כיסוי על המטפחת המכסה הכתפיים והצוואר כעין מתפחת הקשורה מלפנים תחת הסנטר.
מובא בשו"ע אבן העזר קט"ו/ד'. עג'/א'. חובה מדת יהודית וכך היו יוצאות בנות ישראל לרשות הרבים.


  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל