בסיעתא דשמיא


מאמרים

ספר תבורך מנשים - דברי חיזוק בקיום מצות צניעות בת ישראל / י. זיידנר
מומלץ - מתנה נפלאה לבת מצוה, לאירוסין, ולכל אשה ונערה!
הספר שיעלה אותך על המסלול לגן עדן בעולם הזה ובעולם הבא!

ספר "תבורך מנשים" - ובחרתְ בחיים!
הספר שגורם לאהוב את הצניעות!

 

במבצע - במחירי זיכוי הרבים. כעת גם לבודדים!
בכריכת סקאי מפוארת ב-20 ₪ בלבד!
בכריכה רכה - ב-10 
בלבד!
* לא כולל עלות משלוח

להזמנה חייגו: 02-6222781
או לפנות לאימייל: zaidnery@gmail.com
או לפקס': 15326222781

פידבקים

בספר זה תמצאי דברי חיזוק ועידוד המורל בקיום מצות הצניעות של בת ישראל.
אנו נמצאות בתקופת אחרית הימים. היצר הרע יודע שסופו קרוב ולכן נותן את כל כוחותיו בזמן המועט שנשאר לו. הוא יודע שגאולת ישראל תלויה בזכותן של נשים צדקניות, הוא יודע שחוסר הצניעות גורם להסרת שכינה מעם ישראל, ככתוב: “ושב מאחריך”, לכן הוא מתאמץ ביתר שאת להחטיא את בנות ישראל דווקא במצוה העיקרית והבסיסית של בת ישראל שהיא עיקר עבודת ה’ שלה. עיקר השכר ועיקר העונש שלה בעולם הזה ובבא תלויים בזה.
עם כל הקשיים והבלבול שבדורנו, ספר זה יתן לך בסיעתא דשמיא כלים ומוטיבציה להילחם ביצר הרע ובעזרת השם לנצח אותו.

הספר מכיל דברי חיזוק בהשקפה בחשיבות המצוה, מעלתה ושכרה, תוך חיזוק באמונה וביראת שמים.
כמו כן, מכיל לימוד עיוני של הסוגיות ההלכתיות, לא כרשימת הלכות יבשה, אלא ע"י לימוד הסוגיות באופן מעניין וברור על פי המקורות ומלווה במראי מקומות לאורך כל הספר.
הספר חובר עבור בנות ישראל דורשות האמת, אשר חפצות לעלות על דרך המלך, להתחזק ולעלות במעלות הקדושה והצניעות ומציע פתרונות מעשיים המסייעים להתמודד ביתר קלות עם הניסיונות.
הספר משרה השקפה נכונה על המושג צניעות באספקלריה של היהדות ומעניק מענה למגוון רחב של שאלות, תהיות וטענות המצויות בדורנו.
הפרקים מלווים בסיפורים מחזקים מספרי הקודש ומדרשי חז"ל. 


הספר מתאים לנשים ולנערות.
מתאים גם למורות בבתי ספר, בסמינרים ובמדרשות.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל