בסיעתא דשמיא


מאמרים

מחאה נמרצת
בס"ד

מחאה נמרצת!

אנו מוחים על התרגיל השפל, של ראש עריית ירושלים ניר ברקת שר"י, המשתמש בחבורת ספורטאים קלי דעת, המשמשים את מטרתו הנאלחת, באצטלא של "אירוע תרבות", לטמא את מקומות הקודש של העם היהודי, בריקודי זימה ותועבה ובערטול המוני בראש חוצות.

ודווקא בימי בין המצרים, שבהם מתאבלים אנו על חורבן הבית, בא זה ומכריז במעשיו שמהרסיך ומחריביך ממך יצאו
(ישעיהו מט, יז).

ואמרו חז"ל "שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו, שההורגו הורגו בעולם הזה והמחטיאו מוציאו מן העולם הזה ומן העולם הבא"
(רש"י בפירוש על דברים כג, ט).

ומעשהו הבזוי כנגד התנגדותם של כ-75% מתושבי עיר הקודש ירושלים, הנפגעים והכאובים, מוכיח בעליל את רוע כוונותיו הזדוניות וההרסניות לטמא את עיר הקודש.

וכנראה שאין זה מקרה שבדיוק היום, הקהילה הבנלאומית חתמה על הסכם לאישור תכנית הגרעין של איראן, כדכתיב "ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך"
(דברים כג, טו).

שמד רוחני כזה לא היה בעם היהודי מימי הרומאים והיוונים.

המקום ירחם על עמו ישראל וישלח לנו מהרה את הגואל.

  כתר מלכות - למען הקדושה והצניעות בהכוונת גדולי ישראל